Cele Stowarzyszenie…

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie, wspomaganie i propagowanie działalności na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz integracja ze środowiskiem:

  1. organizowanie wypoczynku;
  2. organizowanie turnusów rehabilitacyjnych;
  3. pomoc rzeczowa i edukacyjna.
Reklamy